Co dělat, když vám potvrdí rakovinu prsu

Prevenci proti rakovině prsu v podobě pravidelných kontrol u specialistů i samovyšetření už si mnoho žen osvojilo. I když je stále potřeba připomínat, že je nutné se o své zdraví starat a dělat maximum proto to, aby nebylo nic zanedbáno. Co ale dělat, když se „něco“ objeví? Víte, co vás v tomto případě čeká, jaké jsou možnosti léčby a jaká je její úspěšnost?

Prevenci proti rakovině prsu v podobě pravidelných kontrol u specialistů i samovyšetření už si mnoho žen osvojilo. I když je stále potřeba připomínat, že je nutné se o své zdraví starat a dělat maximum proto to, aby nebylo nic zanedbáno. Co ale dělat, když se „něco“ objeví? Víte, co vás v tomto případě čeká, jaké jsou možnosti léčby a jaká je její úspěšnost?

V případě jakéhokoliv nálezu v prsu je pro úspěch léčby zásadní jeho včasné odhalení. Ženy mají dvě možnosti, jak odhalit, že něco není v pořádku – pravidelné samovyšetření a diagnostiku. Samovyšetření je základ, rozhodně ale nenahradí mamograf či ultrazvuk. Je ale dobré své tělo znát, snáze a rychleji pak odhalíte jakékoliv změny, které mohou souviset s vážným onemocněním. Nejlepším obdobím pro samovyšetření je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy už nejsou prsy citlivé. Jak provádět samovyšetření by měl každé ženě ukázat její gynekolog, případně lze na internetu dohledat podrobné návody. „Pokud si žena nahmatá bulku v prsu či podpaží nebo si všimne asymetrie prsů, sekrece z bradavky, případně jejího vtahování, měla by ihned kontaktovat svého gynekologa nebo praktického lékaře,“ popisuje MUDr. Andrea Pásztorová z pražského Protonového centra.

Mezi diagnostická vyšetření se řadí především mamografie, která využívá rentgenového záření. Pořízené snímky vždy vyhodnocuje lékař. Pokud nejsou výsledky zcela průkazné, pacientka podstoupí doplňující ultrazvukové či jiné zobrazovací vyšetření. Ultrazvuk je vhodné diagnostické vyšetření mladých žen či jako již zmíněná doplňková metoda k mamografii. Dalšími diagnostickými metodami jsou magnetická rezonance, biopsie nebo PET/CT neboli pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií.

Co se děje dál?

Jakmile dojde v případě prsů k nálezu, existuje několik možností, jak dále postupovat. Na začátku je samozřejmě vstupní vyšetření, při kterém odborník z onkologického centra s pacientkou projde dostupnou dokumentaci a posoudí také aktuální zdravotní stav. Posléze navrhne vhodný léčebný postup.

Bez operace to nejde

Operace prsu je nejčastějším prvotním léčebným zásahem. Větší či menší chirurgický zákrok je v tomto případě prováděn u nepokročilých nádorů vždy a není možné jej ničím nahradit. Může se jednat o odstranění celého prsu nebo jeho části. Rozsah výkonu se odvíjí hlavně od velikosti nádoru a jeho umístění v prsu. Součástí operace je i odstranění podpažních lymfatických uzlin.

Po operaci zpravidla následuje ozařování prsu, které se provádí u pacientek po operacích, při kterých byl prs zachován, ale také v některých případech po úplném odstranění prsu, stejně jako u pacientek s postižením uzlin.

Protonová radioterapie

Protonová radioterapie je přesná a šetrná metoda léčby rakoviny prsu s minimálními vedlejšími účinky. Umožňuje přesné zacílení protonového paprsku do cílové oblasti a minimální ozáření okolních tkání a orgánů. Výrazně se tak snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby a zvyšuje se kvalita života pacientek po léčbě. „Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, jeho léčba jde rychlými kroky dopředu. Tomuto onemocnění se věnuje velká pozornost a do léčby se dostávají modernější technologie, a to jak medikamentózní, tak radiační. Protonová radioterapie je právě jedním z těchto velkých pokroků v léčbě ozařováním,“ zdůrazňuje MUDr. Andrea Pásztorová.

Podstatným důvodem pro indikaci protonové radioterapie u nálezu na levé straně je takzvaný faktor RIHD (Radiation Induced Heart Disease), to znamená, že se tak předchází riziku vzniku srdečních onemocnění, jako je například infarkt myokardu. Protonová léčba je vhodná také při nutnosti oboustranného ozařování, po předchozí radioterapii druhého prsu nebo u pacientek s přidruženým srdečním onemocněním. Tým lékařů a klinických fyziků připraví ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Samotná léčba pak probíhá ambulantně, každý všední den.

Nezbytný nácvik dýchání

Při ozařování prsu hraje roli i dýchání. Během dýchacích pohybů se mění objem hrudníku, proto je nutné po dobu působení protonové radioterapie tyto pohyby zastavit. V Protonovém centru využívají techniku takzvaného řízeného dýchání, to znamená zadržování dechu v hlubokém nádechu.

Díky tomuto postupu se řadí mezi přední světová centra v léčbě karcinomu prsu.

Nic samozřejmě není ponecháno náhodě. Na začátku procesu plánování léčby je pacientka pozvána k nácviku dýchání. Před každým ozařováním je důkladně překontrolována také poloha pacientky. Po pečlivém nastavení proběhne samotné ozáření, které trvá jen několik minut.

Dostupnost protonové léčby

Cest, jak se dostat k léčbě v pražském Protonovém centru, je několik. „Nejrychlejší cestou je indikace pacienta na základě dlouhodobé spolupráce lékařů Protonového centra s odborníky z onkologických center po celé republice. Další možností je, že pacientka sama zavolá na naši infolinku nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin od nás dostane informace, zda je vhodná k protonové léčbě, a pokud ano, je objednána na vstupní konzultaci. Pacientka nás může kontaktovat kdykoliv sama a bez doporučení lékaře,“ popisuje MUDr. Andrea Pásztorová.

Protonová léčba je ze zákona hrazena ze zdravotního pojištění. Pražské Protonové centrum má uzavřeny dlouhodobé smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami a také pro zahraniční pacienty se slovenskými i vybranými evropskými pojišťovnami.

Rakovina prsu u mužů

Karcinom prsu u mužů je méně častým onemocněním, představuje 0,8 % všech karcinomů prsu. Může být však spojen s mutací genů, zejména BRCA 2 nebo BRCA 1, proto je doporučováno u všech nově diagnostikovaných mužských karcinomů prsu doplnit genetické vyšetření. Léčba mužských karcinomů prsu je v Protonovém centru posuzována k vhodnosti léčby stejně, jako je tomu u žen.

Protonové centrum úspěšně léčí rakovinu už deset let

Protonové centrum v Praze patří ve svém oboru ke světové špičce. Jeho prosklenou a jednoduše řešenou budovu míjí při cestě po magistrále řada z nás – působí vlastně celkem nenápadně. Už celou dekádu ale zásadním způsobem přispívá k léčbě nádorových onemocnění. Využívá k tomu jednu z nejperspektivnějších metod 21. století – protonovou terapii. A z dlouhého seznamu úspěchů stojí za zmínku přinejmenším jeden klíčový údaj. Léčbou, která je bezpečná a ověřená, tu prošlo již více než 9 000 onkologických pacientů.

Největších úspěchů se Protonovému centru daří dosahovat v léčbě karcinomu prostaty v tzv. krátkém režimu. Právě v léčbě rakoviny prostaty má v celosvětovém srovnání nejlepší výsledky na největším souboru pacientů. Od roku 2012, kdy bylo centrum otevřeno, se v něm léčilo přes 3 000 pacientů s touto diagnózou. Protonová léčba má vysokou účinnost — dokáže úspěšně vyléčit až 97 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 % pacientů se středně rizikovými nádory prostaty.

„Když jsme před deseti lety začínali, bylo podobných center na světě třicet a všechna ozařovala v módu pasivního rozptylu. To byla ta základní modalita, která umožňovala léčit poměrně malé a symetrické nádory,“ říká ředitel zdravotního úseku doc. MUDr. Jiří Kubeš. Tužkové skenování podle jeho slov otevřelo obrovský prostor k léčbě velkých, složitě tvarovaných nebo hůře dostupných nádorů. „Obecně se protonová radioterapie přesunula z určité třešničky na dortu do polohy standardního postupu, který je v mnoha situacích velmi prospěšný. Množství lidí, kterým dnes dokážeme smysluplně pomoci, se z mého pohledu zdesetinásobilo.“

Úspěšnost a přínos protonové terapie potvrzuje kromě počtu spokojených pacientů také skutečnost, že je hrazena všemi českými zdravotními pojišťovnami. Ovšem pro pomoc sem přicházejí i pacienti ze zahraničí. Protonové centrum v Praze má totiž skvělé renomé po celém světě a s léčbou některých vybraných diagnóz má vůbec největší zkušenosti.

„Asi nebudu daleko do pravdy, když řeknu, že máme nejvíce pacientů na světě léčených touto technikou,“ upozorňuje docent Kubeš a dodává: „A když máte něčeho nejvíc na světě, tak s tím máte největší zkušenost. Tady u nás kombinujeme technologii, kterou máme k dispozici, se znalostmi, které jsme za těch deset let získali, a personálem, který je kvalitní po všech stránkách. A to od fyziků přes lékaře až po radiologické asistenty a další. Co je podle mě také důležité, je to, že přístup celé naší kliniky k pacientům je mimořádně vstřícný.“