Všeobecné podmínky soutěží na serveru Profimoda.cz

 1. Soutěžícím, pokud není uvedeno jinak, se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
 2. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit jen jednou.
 3. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 4. Každá dílčí soutěž může mít upřesněná pravidla, které jsou součástí informační stránky o soutěži. Účastník soutěže je povinen řídit se rovněž takto upřesněnými podmínkami.
 5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku vícečetné registrace, nemá nárok na výhru.
 6. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří nám na uvedený e-mail u dané soutěže zašlou kromě soutěžní informace také kompletní registrační údaje: jméno a přímení, e-mail, telefon, ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát, anebo uvedou tyto data do příslušného formuláře na stránce soutěže.
 7. Soutěžící bere na vědomí, že na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jich domáhat soudní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 8. Všichni účastníci soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže a zároveň dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, které uvedli při registraci do soutěže a jejich uchování i v době po skončení soutěže. Účastníci soutěže dále souhlasí s využitím osobních údajů, které v rámci soutěže poskytli, pro marketingové a reklamní účely správce, organizátora a firem organizátorem nebo správce zastupovanými. Účastník soutěže je oprávněn písemně, formou doporučeného dopisu, požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm vedeny, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za úhradu. Současně má účastník soutěže právo formou doporučeného dopisu požádat o odstranění svých osobních údajů z evidence správce.
 9. Každý účastník soutěže, který v rámci soutěže poskytne svůj e-mail, poskytuje tímto správci a provozovateli právo zasílat na tento e-mail informační e-maily, newslettery a obchodní sdělení související s obsahem webů, magazínů a shopů správce a provozovatele, jakož i jeho obchodních partnerů.
 10. Všichni účastníci soutěže dále potvrzují, že jsou současně obeznámeni s Pravidly používání serveru Profimoda.cz a souhlasí s nimi.
 11. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách www.profimoda.cz a na všech dalších webových stránkách věnovaných soutěži v rámci vyhlášení výsledků soutěže a na partnerských serverech.
 12. Správcem ve smyslu zákona a pořadatelem soutěže je společnost Triax CZ s. r. o. se sídlem Nádražní 66, 70200 Ostrava. Pro veškerou písemnou doporučenou korespondenci s organizátorem soutěže a správcem používejte adresu: Triax CZ s. r. o., Měcholupy 25, Měcholupy, 33551.
 13. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání.
 14. Pro písemnou komunikaci v souvislosti se soutěží nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře a jako předmět uveďte název soutěže.