Sendvičová generace musí zvládat péči o děti i seniory. Pomáhají s ní pomůcky pro sebeobsluhu.

Dnešní dobu charakterizuje speciální fenomén, kterým je tzv. sendvičová generace. Jde o lidi ve středním věku, obvykle ženy, které pečují současně o své děti i o své stárnoucí či nemocné rodiče. To je velice náročné po stránce psychické i fyzické. Stát ani pracovní trh tuto nadměrnou zátěž nijak neřeší. Pomocí je alespoň fakt, že jsou dnes dobře dostupné pomůcky pro sebeobsluhu.

Sendvičová generace jako standard – avšak bez pomoci států a zaměstnavatelů

Demografické trendy v rozvinutých zemích způsobily doslova demografickou revoluci. V České republice ji pociťují dnes a denně na vlastní kůži lidé (ze 75 až 85 % ženy), kteří se sami ještě starají o děti, mnohdy malé, současně však již mají starší, mnohdy nemocné či nemohoucí rodiče. Jak k této revoluci došlo?

Ženy dnes mají děti v pozdějším věku. Často dlouho studují, či se s partnerem domluví, že si nejdříve vzájemné soužití užijí bez dětí. Průměrný věk narození prvního dítě je dnes v České republice 29,6 let. Mnohé ženy rodí těsně před čtyřicítkou a často i po ní. Někdy jde o záměr, jindy o shodu okolností.

Na druhé straně se výrazně prodloužil věk dožití. Naděje dožití u mužů je 74,1 roku. U žen dokonce 80,5 roku. Souhra těchto dvou trendů klade vysoké nároky na lidi středního věku. Zejména ženy musí věnovat psychicky i fyzicky náročnou péči starým rodičům, současně dělat vše proto, aby nezanedbávaly partnera a své děti. Často odchází ze zaměstnání, aby náročnou péči o rodiče zvládly. Částečné úvazky a jiná pomoc ze strany státu a zaměstnavatelů těmto pečujícím lidem neexistuje.

Náročná péče se navíc může projevit i na jejich zdraví. Péče je po fyzické stránce velice náročná. Manipulace s nemocným či imobilním blízkým se často projeví na vlastních zdravotních problémech, nejčastěji se zády.

Nestyďte se hledat pomoc

Pomoci vám mohou různé diecézní charity či nadace nabízející pečovatelské služby. Určitě je důležité seniorům pořídit kvalitní pomůcky pro sebeobsluhu, které vás osvobodí od fyzické manipulace a povinnosti být k dispozici v režimu 24/7. V mnoha případech jsou skvělými pomocníky invalidní vozíky, které využijí nejen plně imobilní osoby, ale i lidé se sníženou pohyblivostí.

Kam pro kvalitní zdravotní prostředky?

Zdravpom.cz je e-shop se zdravotními prostředky, kde pořídíte vše pro zvýšení mobility svých blízkých a pomůcky pro sebeobsluhu. Firma nabízí francouzské berle, invalidní vozíky i chodítka pro seniory. K tomu rehabilitační pomůcky a celou řadu pomocníků při péči o nemocné a imobilní pacienty. Toaletní židle, sedačky do vany a sprchy, nástavce na WC, podavače předmětů, nepromokavá prostěradla – to je jen pár pomůcek, které vám zjednoduší péči o vaše blízké. Nabízené invalidní vozíky jsou skladné, vhodné i do výtahu. E-shop vám je dopraví zdarma a nabídne záruční i pozáruční servis.