Víte, že MBA studium je dostupnější než kdykoliv doposud? Můžete jej studovat v češtině a díky e-learningu je mnohem méně náročné na čas.

Vysokoškolský titul má dnes už kde kdo a rozhodně by nemělo jeho získání pro vás znamenat konec vzdělávání. Trendem se stalo celoživotní vzdělávání. Jen díky němu časem nezjistíte, že vám po profesní stránce „ujíždí vlak“. Právě další vzdělávání může být vaší šancí nejen k tomu, abyste si udrželi své místo, ale naopak, abyste měli šanci své postavení na pracovním trhu ještě více zlepšit a třeba se konečně úspěšně ucházet o pozici, o které jste si mohli až doposud nechat jen zdát. Jednou z forem celoživotního vzdělávání je studium MBA.

Studium MBA (Master of Business Administration) si neklade za cíl nahradit vysokoškolské studium. Je zaměřeno na prohloubení znalostí nad rámec vysokoškolského studia a na jejich praktické uplatnění. Studenti získají nové a širší znalosti, jež pak mohou využívat dál ve své praxi a postoupit na vzdělanostním žebříčku mezi zaměstnanci ještě výš. MBA je tradičně považováno za vzdělávání pro vyšší a střední management, pro podnikatele a zástupce státní nebo neziskové sféry. Tomu jsou přizpůsobeny jednotlivé programy studia MBA, které se zaměřují především na prohlubování znalostí potřebných pro management. Ty se samozřejmě mění v závislosti na oboru, ve kterém se pohybujeme, proto se MBA studium ve svých programech zaměřuje na různé specifické sféry. Může jimi být např. management ve zdravotnictví, finanční management a účetnictví, Executive management a mnoho jiných.

Studium MBA je dnes dostupnější než bývalo dříve

Mnoho lidí a manažerů o studiu MBA uvažovalo již dříve, ale někoho mohla odradit cena, jiné zas povinnost studovat v anglickém jazyce. To už ale dávno neplatí. Cambridge Business School  nabízí program MBA jako dvousemestrální (studujete tedy jeden rok) a cena studia se pohybuje kolem 89 000 Kč. Škola poskytuje rovněž možnost studia na splátky. Samozřejmostí je možnost studovat v českém jazyce. Veškeré studijní materiály jsou dostupné v češtině, ve které studenti odevzdávají i seminární a závěrečné práce. Zájemci ze Slovenska své práce mohou odevzdávat ve své mateřštině. Nejistota v angličtině tak už nemusí být tím, co vám doposud bránilo přihlásit se ke studiu MBA. A nemusí to být ani finance.

MBA titul je cestou k vašemu profesnímu úspěchu i k lepšímu odměňování!

MBA titul je cestou k vašemu profesnímu úspěchu i k lepšímu odměňování!

Možná vás překvapí, že studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj svých zaměstnanců. Můžete požádat svého zaměstnavatele o hrazení studia, pokud jste podnikatel, můžete si studium z daní odečíst sám.

Zahájení výuky na Cambridge Business School probíhá 3x do roka, a to vždy k 1. 3., 1. 5. a 20. 10. Na základě individuální žádosti může být student přijat i mimo tyto termíny. Studium a získat MBA titul se jistě podaří i těm nejvytíženějším. Výuka na Cambridge Business School probíhá kombinovanou formou. Studenti tak mohou docházet na semináře, které se konají v sobotu (a pouze 4x za celé studium), dále pak studovat prostřednictvím e-learningového systému z pohodlí domova.

Co mohu na Cambridge Business School studovat?

 • Management a leadership
 • Management ve zdravotnictví
 • Sales management
 • Finanční management a účetnictví
 • Management ve veřejné správě
 • Marketing a Public Relations
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Personální management
 • Private Law
 • Management obchodu
 • Executive management – online program

Vyplatí se vrátit se do školních lavic?

Při studiu MBA je „návrat do školních lavic“ skutečně jen nadsázkou. Forma studia je moderní, z velké části postavená na již zmiňovaném e-learningu. Rozdíl studia MBA oproti klasickému vysokoškolskému studiu je nesrovnatelný! Vše co se při studiu naučíte, dokážete ještě v jeho průběhu využít v praxi. MBA není o titulu, ale o rozvoji osobnosti a studiu toho, co v reálné profesní kariéře skutečně potřebujete.

Zdroj obrázků: FL

CHCI MAGAZÍN PROFIMODA ZDARMA!

Nechte si posílat magazín Profimoda do vaší e-mailové schránky! Staňte se členem komunity lidí, kteří milují módu, módní trendy a vše kolem moderního životního stylu.

Váš e-mail