Prohlubte si své znalosti práva – především obchodního, ale i soukromého. Studium LLM rozšíří vaše právní vzdělání i manažerské znalosti.

Přijďte si vylepšit své právní znalosti studiem na pražské Cambridge Business SchoolStudium LLM, přesněji Executive Master of Law, se zaměřuje na každého, kdo si chce prohloubit své znalosti v oblasti soukromého a obchodního práva. Studenti se seznámí s podrobnostmi a zásadami týkajícími se nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, který nahradil dřívější obchodní zákoník. Podstata studia se věnuje především právu obchodních společností, obchodnímu právu v mezinárodním kontextu a závazkovým právním vztahům. Studium je zaměřeno rovněž na právo v oblasti hospodářské soutěže, finanční právo, pracovní právo a insolvenční právo.

Kombinovaná forma studia je uzpůsobena pracujícím a časově zaneprázdněným uchazečům. Proto probíhá formou seminářů kombinovaných s interaktivní výukou formu e-learningu. Studium se tak stává časově zvládnutelným skutečně pro každého.

Studium LLM prohloubí vaše znalosti obchodního práva

Studium LLM prohloubí vaše znalosti obchodního práva

Studium LLM – pro vystudované právníky i manažery

Program studia LLM je zaměřen prakticky a vyučujícími jsou přední kapacity a odborníci z praxe, kteří vnáší do studia významnou přidanou hodnotu. Proto je program určen především pro uchazeče, kteří již získali standardní právní univerzitní vzdělání. Jsou to advokáti, koncipienti, právní specialisté nebo notáři. Tím, že je studium zaměřeno na praxi, je skvělé i pro vrcholový management tuzemských a zahraničních firem, pro ředitele společností nebo pracovníky veřejné správy, jež se ve své práci setkávají s obchodním a podnikovým právem.

Pro přijetí na studium LLM je důležité, abyste měli ukončené vysokoškolské vzdělání a to alespoň na bakalářském stupni. Nemusí jít pouze právní vzdělání. Pro zahájení studia není nutné skládat přijímací zkoušky.

Studium LLM prohloubí vaše znalosti obchodního práva

Studium LLM prohloubí vaše znalosti obchodního práva

Executive LLM je na praxi zaměřené studium v češtině

Jednou z výhod studia LLM na Cambridge Business School je, že probíhá v českém jazyce. Pokud je student ze Slovenska, je samozřejmě možné závěrečnou práci odevzdat ve slovenštině. Čeština jako studijní jazyk neodvádí pozornost od podstaty studia. Nepromění se na snahu zvládnout lépe cizí jazyk, ale skutečně se soustředíte pouze na to, co je v obsahu studia důležité. Navíc pak většina absolventů získané právní znalosti i tak využívá v českém jazyce.

Studium Executive LLM na Cambridge Business School trvá jeden rok. Absolventi získají ucelený přehled o právních předpisech a jejich výkladu, který využijí přímo v právní nebo v podnikové praxi. Studium je doplněno řadou praktických příkladů, a tak rozhodně nejde jen o nabytí teoretických vědomostí. Výuka se standardně zahajuje třikrát v roce, vždy 1. března, 1. května a 20. října. Na základě individuálních žádostí je však studium možné zahájit i mimo tyto termíny.

Studium LLM je zaměřeno na praxi a trvá 1 rok. Cena studia je 124 000 Kč (plus DPH). Nyní je však program možné absolvovat za zvýhodněnou cenu 99 000 Kč (bez DPH).

Zdroj obrázků: FL

CHCI MAGAZÍN PROFIMODA ZDARMA!

Nechte si posílat magazín Profimoda do vaší e-mailové schránky! Staňte se členem komunity lidí, kteří milují módu, módní trendy a vše kolem moderního životního stylu.

Váš e-mail