Rakovina kůže patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. U mužů nad 50 let předčil kožní karcinom dokonce i výskyt rakoviny prostaty. Dalšími postiženými skupinami jsou ženy mezi 10 a 29 lety, a stále častěji i mladší děti. Důležitou prevencí jsou omezování pobytu na slunci a pravidelná kontrola znamének.

Výskyt rakoviny kůže je zhruba 21 zachycených onemocnění na 100 000 obyvatel

Ohroženými skupinami jsou především lidé se světlou pokožkou, světlýma očima, často blond či zrzaví. Dále též lidé citlivější ke spálení, nebo kteří se prostě na slunci opakovaně v minulosti spálili. Náchylnějšími jsou muži a ženy s velkým počtem mateřských znamének, především s nepravidelným tvarem. Rakovinou bývají postiženi ti, kdo pobývající ve vyšších nadmořských výškách. Roli hraje též dědičnost, oslabená imunita, výskyt karcinomu v minulosti, či absolvovaná radiační léčba.

Jak se vyvarovat rakovině kůže?

  • Příčinou vzniku karcinomu je jak časté a nadměrné opalování na slunci, tak v soláriu.
  • Rizikové je opakované spálení kůže.
  • Většinu kožních nádorů, přes 80 %, vyvolává UV záření.

Kožních nádorů známe více druhů

Nejagresivnějším kožním nádorem je melanom

Melanom metastázuje do kůže, do vnitřních orgánů i do lymfatických uzlin. Přitom zpočátku je jen nepatrnou skvrnou na kůži. Rozvinout se může i z klasického mateřského znaménka. Je však tvarově nepravidelné, nejednotné barvy, má tendenci měnit velikost, tvar a krvácet. Jeho včasné odhalení je extrémně důležité, jinak může končit fatálně.

Spinocelulární karcinom

Takzvaný spinalion vypadá jako pevný červený uzlík. Je šupinatý a často se chová jako opar. Dokonce se i vyskytuje na pro opar obvyklých místech – na spodním rtu a na pohlavních orgánech. Též však na čele, uších, nose apod. Poměrně rychle roste a metastázuje.

Bazaliom

Jde o nejčastější kožní nádor, který však je i nejlépe léčitelným. Je pomalu rostoucí a typický pro dospělé pacienty. Místem výskytu je krk, hlava a ret. Jde o nebolestivý hrbolek bez zbarvení. Není smrtelným, ale chová se velice agresivně ke svému okolí. Ničí kosti i tkáně kolem sebe.

Jiná nádorová onemocnění kůže

Méně obvyklými kožními nádory jsou Merkelův karcinom, což je neuroendokrinní nádor. Dalším je Kaposiho sarkom, jejž způsobuje lidský herpesvir HHV-8.

Každé znaménko se může rozvinout ve zhoubný kožní nádor. Kontrola znamének je nezbytnou prevencí

Znaménka jsou shluky pigmentových buněk s obsahem melaninu. Pravděpodobně nějaké znaménko na své kůži najde každý člověk. Každé znaménko se vyvíjí od stavu, kdy má pouze junkční névy, později névy smíšené až nakonec intradermální. Pokud se znaménko začne měnit co do své velikosti, barvy, nebo začne krvácet, je tady riziko, že se proměnilo ve zhoubný melanom. Znaménko si je nutné nechat v co nejkratším čase vyšetřit dermatologem pomocí digitálního dermatoskopu a případně nechat správným způsobem odstranit.  

Melanom je jeden z nejzhoubnějších typů rakoviny vůbec. Příčinou je jeho metastázování. Nejčastěji vzniká ve věku 30 až 50 let u mužů bělochů. Melanom charakterizuje též to, že se šíří do okolí znaménka. Samotné znaménko je jen 30 % melanomu. Zbylých 70 % vzniká kolem znaménka na do té doby zdravé kůži. Pozor, melanom se nevyskytuje pouze na běžné kůži, ale velice často též pod nehtem. Mnohdy se můžete mylně domnívat, že jste si nehet poranili a jde o klasickou podnehtovou modřinu. Pokud však neodrůstá, jde s největší pravděpodobností o melanom. Útvar je nutné nechat odborně vyšetřit.

Kontrola znamének doma: Jak na samovyšetření znamének?

Než se vydáte za odborníky, dobré je svá znaménka sledovat a provádět domácí, tzv. ABCDE test. Takto jej doporučují dělat odborníci z kliniky SKIN CARE Liberec:

A: Asymmetry (asymetrie): Má vaše znaménko nepravidelný tvar?

B: Border (okraje): Je vaše znaménko s neostrými okraji, rozpité, či s výběžky do stran?

C: Colous (barva): Je znaménko tmavě hnědé až černé a ve více odstínech?

D: Diameter (průměr): Máte znaménko větší než 6 mm v průměru?

E: Evolution (vývoj): Mění vaše znaménko v čase barvu, velikost či tloušťku?

Pokud u kteréhokoliv z vašich znamének zodpovíte v textu ABCDE na dvě z otázek kladně, objednejte se obratem na vyšetření.

Pouhé oko či lupa k vyšetření znamének již nestačí

Moderní vyšetřovací metody znamének dnes nabízí sofistikovanou kontrolu znamének. Používá se ruční dermatoskop s 10 až 20× zvětšující lupou. Jde o nejjednodušší metodu bez možnosti přesného srovnání v čase. Jako jediná však je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Modernější vyšetření digitálním dermatoskopem pak umí porovnávat kontroly znamének v čase a díky tomu vyhodnocovat jejich rizikovost i vznik melanomu.

Existuje též digitální dermatoskop pro celoplošné robotické skenování těla FotoFinder. Ten je schopen najednou vyšetřit celý povrch těla. Data opět archivuje a vzájemně srovnává vyšetření v čase – znaménko po znaménku, i každý odlišný znak na kůži. Vyšetření přitom trvá pouhé tři minuty. Jde v současné době o nejpokročilejší formu prevence karcinomu kůže.

Odborné vyšetření znamének všemi těmito metodami, včetně odstranění znamének, nabízí klinika Skin Care Liberec. Podívejte se na více informací.

CHCI MAGAZÍN PROFIMODA ZDARMA!

Nechte si posílat magazín Profimoda do vaší e-mailové schránky! Staňte se členem komunity lidí, kteří milují módu, módní trendy a vše kolem moderního životního stylu.

Váš e-mail