Asistovaná reprodukce zachraňuje už i populaci. Neplodností trpí až 20 % párů

Asistovaná reprodukce pomáhá samozřejmě především párům založit rodinu s vlastními potomky. Pravdou ale je, že vzhledem ke klesajícímu počtu narozených dětí, je její léčba důležitá dnes již i z hlediska zachování české populace.

Z medicínského hlediska se vždy nejdříve mluví o neplodném páru. Za ten se považuje ten, který se snaží intenzivně o otěhotnění partnerky po dobu jednoho roku, avšak bezúspěšně. To je chvíle, kdy je vhodné začít problém neplodnosti řešit pomocí metod asistované reprodukce.

Rizikových faktorů neplodnosti je dnes celá řada

I když to mnohé páry, a především ženy, nechtějí slyšet, závažným faktorem je věk. Již po dosažení 37 let začíná ženská plodnost rapidně klesat. Po čtyřicítce má žena šanci na otěhotnění pouhých 4,6 %, klesá i kvalita vajíček. V 46 letech jsou ženy považovány za neplodné. Z lékařského hlediska je nejvhodnější otěhotnět do 25 let. Plodnost s věkem však klesá i u mužů. Radikálně po čtyřicítce. Takže ani muži nejsou v problému neplodnosti z důvodu věku nevinně.

Mnohdy otěhotnění (mateřství a otcovství) odkládáme z důvodu studia a kariéry, chceme cestovat, stále si nejsme jisti, jestli se nám už chce vzdávat svého bezstarostného životního stylu. Mnohdy též hledáme dlouho správného životního partnera. I když nakonec ze svých požadavků často až nebezpečně slevíme jen proto, že si uvědomíme, že nám již skutečně tikají biologické hodiny. A platí to jak u žen, tak u mužů.

Našemu otěhotnění nepomáhá ani náš životní styl. Jsme v permanentním stresu. Stres v nás vyvolává i fakt že chceme odjet na dovolenou a snažíme se nadrobit si čas dovolené, kdy nebudeme pracovat. Kolikrát však nakonec pracujeme i na ní. Konzumujeme velké množství alkoholu, kouříme, nejsme schopni se vzdát slaných pochutin, ani nadměrné konzumace cukru. Chybí nám též zdravý pohyb, nebo pak naopak propadneme opačnému extrému – se sportem to přeháníme a držíme nezdravé diety.

Asistovaná reprodukce je dnes účinná až u 90 % neplodných párů

Za neplodností dnes stojí především nekvalitní vajíčka a spermie. Obojí způsobují již zmíněné faktory věku a nezdravého životního stylu. Metody umělého oplodnění se v praxi používají od roku 1978, kdy bylo oficiálně počaté první dítě v Petriho misce. Dnes se využívají tři metody pro umělé oplodnění. Léčba neplodnosti se provádí pomocí IUI, IVF a ICSI. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Intrauterinní inseminace (IUI) je nejméně invazivní asistovanou reprodukcí, u níž se spermie zavádí přímo do děložní dutiny. Ty pak mají větší šanci vajíčko oplodnit, zejména díky usnadnění cesty k vajíčku i jejich větší koncentraci.

In vitro fertilizace (IVF) je metodou mimotělního oplození, známé i jako oplození ze zkumavky. K oplození zralých vajíček odebraných z těla ženy dochází pomocí spermií v laboratorních podmínkách. Stále však je úkol proniknout do vajíčka ponechán na spermiích samotných. Tedy bez lékařského zásahu.

Intracytoplasmická injekce spermie (ICSI) je mikromanipulační metoda, u které se spermie vpravuje do vajíčka cíleně, zásahem lékaře. Jde o nejpoužívanější metodu asistované reprodukce.

K úspěšnému otěhotnění však vedou i další dílčí metody, kterými je třeba podpora ovulace u žen, hormonální léčba, selekce spermií, chirurgické získání spermií, analýza DNA a další. Ne vždy je možné problém neplodnosti páru řešit vlastními vajíčky či spermiemi. V těchto případech se využívá darovací program při kterých lze darovat vajíčka, darovat spermie, nebo darovat již přímo embryo.

Asistovaná reprodukce z hlediska zákona

  • Zdravotní pojišťovna přispívá na asistovanou reprodukci maximálně do 39 let. Spoluúčast na jednom výkonu hrazeném zdravotní pojišťovnou začíná na 18 000 Kč. Pojišťovna za jeden výkon hradí cca 26 000 Kč.
  • Pojišťovna uhradí maximálně tři až čtyři pokusy asistované reprodukce. Další si klienti hradí kompletně.
  • Maximální věk ženy v den embryotransferu nesmí překročit 48 let + 364 dnů.
  • Při léčbě není nutné využít všechna oplodněná embrya. Není však povolena selekce pohlaví.
  • Léčba v podobě asistované reprodukce je u nás považována za párovou terapii, proto se vyžaduje účast obou partnerů, kteří musí být rozdílného pohlaví. Pár nemusí být sezdaný.
  • Otcem dítěte u nesezdaného páru je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas.
  • Dárcovství vajíček i spermií je v ČR anonymní. Darování vajíček je dobrovolné, anonymní a bezplatné.

Zdroj informací: https://www.ferticare.eu/cz/, https://www.ferticareznojmo.cz/